Tỉ giá

Tuyển dụng

Với Đông Thiên Phú, con người là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đầu tư vào việc xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, tạo cơ hội thăng tiến, đãi ngộ xứng đáng với tâm huyết và sự đóng góp của người lao động. Tham gia vào đội ngũ nhân viên năng động của Tập đoàn Đông Thiên Phú, những tài năng trẻ sẽ có được cơ hội việc làm tốt nhất để theo đuổi những tham vọng nghề nghiệp của chính mình.

 

Với mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn Đông Thiên Phú luôn chào đón những cá nhân xuất sắc có khát vọng cống hiến trí tuệ và sức lực, có niềm đam mê học hỏi, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách để cùng chúng tôi đưa Đông Thiên Phú vươn tới những giá trị bền vững.

STT Vị trí cần tuyển Ngày đăng tin Số lượt truy cập
1 CHÁNH VĂN PHÒNG 24/02/2014 322
2 KẾ TOÁN TRƯỞNG 24/02/2014 300
3 NHÂN VIÊN KINH DOANH 24/02/2014 245
4 TRỢ LÝ ĐỐI NGOẠI 24/02/2014 261
5 TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 24/02/2014 255
6 TRƯỞNG/PHÓ BAN KINH DOANH 24/02/2014 206
7 NHÂN VIÊN VẬT TƯ VÀ QUẢN LÝ KHO 16/09/2013 413
8 TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 16/09/2013 459
9 TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ VÀ QUẢN LÝ KHO 16/09/2013 312
10 PHÓ PHÒNG KINH DOANH 16/09/2013 297
11 PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT 16/09/2013 336
12 CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO 16/09/2013 412
13 TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NỘI CHÍNH 16/09/2013 443
14 CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 16/09/2013 451
15 PHÓ BAN KIỂM SOÁT PHỤ TRÁCH PHÁP CHẾ 16/09/2013 346
16 PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH KINH DOANH 03/06/2013 836
17 CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ 02/06/2013 2669
18 TRƯỞNG BAN KINH DOANH 03/07/2012 1991
19 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT 03/07/2012 2374