Bất động sản

Nội dung đang cập nhật !
Năm 2014 đến năm 2018 Tập đoàn Đông Thiên Phú tập trung đầu tư Bất động sản, quyết tâm phát triển một cách mạnh mẽ, lâu dài và bền vững.