Cho thuê kho bãi – nhà xưởng

Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là một Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề và có các công ty thành viên ở cả ba miền Bắc – Trung - Nam,