Dịch vụ vận tải thuỷ

Đông Thiên Phú Miền Nam đang khai thác đội tàu hàng khô và hàng rời chuyên dụng gồm 7 chiếc, trọng tải từ 3,000 DWT đến 7,000 DWT với tổng trọng tải 60,000 DWT (bình quân 8 tuổi) hoạt động tuyến quốc tế, nội địa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.