Trợ lý Chủ tịch HĐQT/TGĐ

Mô tả chi tiết công việc

Trợ giúp Chủ tịch HĐQT trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn và các đơn vị thành viên

-     Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng mô hình, chiến lược phát triển Tập đoàn.

-     Tham mưu, xây dựng, tìm kiếm và phối hợp triển khai các phương án đầu tư, hợp tác mới theo định hướng của Chủ tịch HĐQT.

-     Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng, giám sát Ban điều hành/ các đơn vị thành viên, chi nhánh thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

-     Tham vấn cho Ban TGĐ và lãnh đạo các đơn vị thành viên, chi nhánh trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động của đơn vị trong từng thời kỳ/giai đoạn phù hợp.

-     Phối hợp, tư vấn, hỗ trợ trưởng/phó các Phòng và lãnh đạo các chi nhánh/đơn vị thành viên trong việc triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… theo yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

 

Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT duy trì công tác điều hành/giám sát toàn bộ hoạt động của các đơn vị thành viên.

-     Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên và đề xuất phương án xử lý nếu cần.

-     Đầu mối tiếp nhận thông tin từ các đơn vị thành viên, các đối tác tới Chủ tịch HĐQT và truyền đạt thông tin của Chủ tịch HĐQT tới các đơn vị liên quan và giám sát quá trình thực hiện.

-     Trợ giúp Chủ tịch HĐQT quản lý thời gian, sắp xếp lịch làm việc và kiểm soát công việc

-     Giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các quyết định, chỉ thị, chỉ tiêu trong hoạt động đầu tư, SXKD.

-     Thường xuyên cập nhật, theo dõi các thay đổi tại các đơn vị để kịp thời điều chỉnh và báo cáo Chủ tịch HĐQT.

 

 Kiểm soát các văn bản, tài liệu, chứng từ, … trước khi trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt

-     Kiểm soát các văn bản, chứng từ từ các bộ phận, đơn vị, ký nháy trước khi chuyển Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

-     Kiểm tra, kiểm soát các văn bản báo cáo và đề xuất hướng, giải pháp xử lý trước khi trình Chủ tịch HĐQT.

-     Văn bản hóa các chỉ thị, quyết định, … của Chủ tịch HĐQT tới các bộ phận, đơn vị thành viên.

 

Tổ chức, tham gia và (hoặc) chủ trì công tác họp, giao ban định kỳ, đột xuất

-     Phối hợp tổ chức các cuộc họp và chịu trách nhiệm về chất lượng của các buổi họp mà có sự tham gia của Chủ tịch HĐQT hay được Chủ tịch HĐQT ủy quyền tham gia.

-     Phân tích các báo cáo và tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch tuần, tháng, quý, năm của các bộ phận trình Chủ tịch HĐQT trước buổi họp 01 ngày.

-     Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, nghị quyết được cuộc họp thông qua.

 

 Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại theo sự phân công

-     Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận trong việc tổ chức sự kiện, đại hội đồng cổ đông, quảng bá thương hiệu, hội chợ, họp báo…

-     Tham dự và hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.

-     Thay mặt Chủ tịch HĐQT giải quyết, hỗ trợ các ban, đơn vị thành viên theo thẩm quyền.

Công tác khác

-     Thay mặt Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành, triển khai, giải quyết các công việc khi có ủy quyền.

-     Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Quyền lợi được hưởng

 • Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000 /tháng (thoả thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn)
 • Lương tháng 13 + thưởng thành tích năm theo kết quả kinh doanh của công ty;
 • Mối năm tăng lương 1 lần, THÂM NIÊM sau 3 năm hưởng thêm 5%, năm kế tiếp tăng thêm 1% trên mức thu nhập hiện hưởng.
 • Môi trường làm việc hiện đại, năng động; Có mức độ thăng tiến cao.
 • Chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
 • Thời gian làm việc : 8h00' đến 17h00' từ thứ 2 đến sáng thứ 7
 • Địa điểm làm việc: 21 Nguỵ Như Kon Tum, q. Thanh Xuân, Hà Nội

 

Yêu cầu công việc

Trình độ chuyên môn:

-      Đại học trở lên các ngành Marketing, QTKD, ngoại thương, thương mại, tài chính, đối ngoại hoặc các ngành có liên quan.

Kiến thức và kỹ năng:

-      Có kiến thức kinh tế, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh và các kiến thức luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

-      Có tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức, lãnh đạo và quản lý công việc khoa học, hiệu quả.

-      Có khả năng lập kế hoạch và giao việc, định hướng, triển khai công việc độc lập.

-      Có khả năng tiếp cận, học hỏi, nắm bắt kiến thức, vấn đề mới.

-      Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày, thuyết phục hiệu quả.

-      Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề khoa học và cân bằng các mối quan hệ hiệu quả, hài hòa.

-      Khả năng soạn thảo văn bản tốt.

-      Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.)

Kinh nghiệm công tác:

-      Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý, đối ngoại hoặc cấp quản lý tương đương.

Phẩm chất cá nhân:

-      Nhiệt huyết, năng động, thích ứng với nhiều nhiệm vụ, có thể thiết lập các mức độ ưu tiên trong công việc và có khả năng làm việc độc lập.

-      Khả năng tạo dựng lòng tin và kiên định.

-      Trung thực, chính trực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

-      Luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của cấp trên.

Thông tin liên hệ

 • Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, đính kèm file hay trực tiếp đến tại công ty
  * Chú ý:
 • Sơ yếu lý lịch.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Các bằng cấp có liên quan, 2 ảnh 4*6
 • Địa chỉ: 21 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tên liên hệ: Ban Nhân sự
 • Số điện thoại: 02435579998/304
 • Gmail: tuyendung@dongthienphu.vn(CV gửi bằng tiếng Việt)

Bài viết liên quan

Tham mưu cho trưởng phòng, trưởng ban về các vấn đề liên quan đến hệ thống kế toán quản trị;. Xây dựng các quy định về công tác hạch toán kế toán,...
Tham mưu cho Ban TGĐ trong việc xây dựng quy chế, quy định, quy trình kiểm soát, chính sách kiểm soát và tổ chức công tác kiểm soát toàn Tập đoàn.....
Tham mưu và xây dựng tầm nhìn chiến lược, mục tiêu dài hạn/ định hướng phát triển Trung tâm. Báo cáo đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh/ phương...
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án; - Dự thảo hợp đồng, công văn cho các đối tác, Cơ quan ban ngành có liên quan; - Liên hệ, giao...
- Tham mưu cho Ban TGĐ về chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và việc thiết lập bộ máy tài chính kế toán tại Công ty qua từng thời kỳ - Quản lý...
Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc, lịch công tác của CT HĐQT. Ghi chép và sắp xếp chương trình và thời gian họp của CT HĐQT với khách hàng,...
Xây dựng cơ cấu tổ chức, xây dựng quy chế, quy trình thực hiện công việc, công tác quản lý, điều hành P TCHC, công tác tiền lương và chế độ chính...
Thực hiện công tác đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư theo danh mục đầu tư tập đoàn đang sở hữu, đánh giá cơ hội đầu tư phương án hạn mức...